Henrik Madsen speciallæge i almen medicin
Født 1965. Har været tilknyttet lægehuset siden 2011.

Lone Borre speciallæge i almen medicin
Født 1966. Har været tilknyttet lægehuset siden 2005.

Marianne Bastholm Weis speciallæge i almen medicin
Født 1974. Har været tilknyttet lægehuset siden 2011.

Mette Hvelplund Odborg speciallæge i almen medicin
Født 1966. Har været tilknyttet lægehuset siden 2019.

Nicolas Hegedüs
Født 1982. Er ansat som uddannelseslæge fra November 2017

Vivi Zepernick Jensen – Sygeplejerske
Marie Skjødt – Sygeplejerske

Marianne No Green – Sekretær
Sara Møller Jensen – Sekretær

Sygeplejersken har selvstændige konsultationer og assisterer lægen ved undersøgelser og behandlinger.
Vi tilbyder hos sygeplejersken bl.a.:
Blodtrykskontrol
Blodprøvetagning
Diabeteskontrol
EKG (hjertekardiografi)
Lungefunktionsundersøgelser og kontrol af lungesygdomme
Vaccinationer og rejsevaccinationsvejledning
Sårbehandling
Rygestop-vejledning
Kost- og vægtreduktionsvejledning
Frysning af vorter
Øreskylning