Henrik Madsen speciallæge i almen medicin
Født 1965. Har været tilknyttet lægehuset siden 2011.

Lone Borre speciallæge i almen medicin
Født 1966. Har været tilknyttet lægehuset siden 2005.

Marianne Bastholm Weis speciallæge i almen medicin
Født 1974. Har været tilknyttet lægehuset siden 2011.

Mette Hvelplund Odborg speciallæge i almen medicin
Født 1966. Har været tilknyttet lægehuset siden 2005.

Nicolas Hegedüs
Født 1982. Er ansat som uddannelseslæge fra November 2017

Line Pedersen
Født 1985. Er ansat som uddannelseslæge fra Maj 2018 – 30. November 2019

Kasper S. Sinding
Født 1989. Er ansat som uddannelseslæge fra Maj 2019 – 31. Oktober 2019

Vivi Zepernick Jensen – Sygeplejerske
Marie Skjødt – Sygeplejerske

Pia Rasmussen – Social- og sundhedsassistent
Marianne No Green – Sekretær
Sara Møller Jensen – Sekretær

Sygeplejersken har selvstændige konsultationer og assisterer lægen ved undersøgelser og behandlinger.
Vi tilbyder hos sygeplejersken bl.a.:
Blodtrykskontrol
Blodprøvetagning
Diabeteskontrol
EKG (hjertekardiografi)
Lungefunktionsundersøgelser og kontrol af lungesygdomme
Vaccinationer og rejsevaccinationsvejledning
Sårbehandling
Rygestop-vejledning
Kost- og vægtreduktionsvejledning
Frysning af vorter
Øreskylning