Visse attester kan klares i en almindelig konsultation og andre kræver lang tid. Ring eller mail, hvis du er i tvivl.

Attest til kørekort.
Husk at medbringe eventuelle briller du bruger, når du kører bil. Hvis du bruger kontaktlinser skal du være opmærksom på, at synet skal prøves både med og uden linser. Attesten koster 500 kr incl. moms.
Kontakt Borgerservice, hvis du er i tvivl om det er nødvendigt med lægeerklæring for at forny kørekortet.

Helbredsattest til forsikring
Husk at læse attesten igennem på forhånd og svare på alle spørgsmålene i den del, du selv skal udfylde. Disse attester kræver næsten altid ekstra lang tid.
Ved tidsbestilling til attester, skal du oplyse hvor mange sider lægen skal udfylde, da det har betydning for hvor lang tid vi sætter af.

Når du bliver syg, kan din arbejdsgiver forlange, at du dokumenterer, at du er syg. Det kan ske i form af en tro- og loveerklæring, en friattest eller en mulighedserklæring. Arbejdspladsen har som regel faste retningslinier for, om og hvornår dokumentation skal fremsendes. 

Tro- og loveerklæring 

Fra første sygedag kan din arbejdsgiver kræve dokumentation for sygefraværet i form af en tro- og loveerklæring, så han har denne i hænde på anden sygedag. Det er arbejdsgiverens ansvar, at du får udleveret en blanket. Det er dit ansvar at udfylde blanketten og sende den til arbejdsgiveren. Denne blanket kræver ikke kontakt til din læge.

Mulighedserklæring 

Mulighedserklæringen har erstattet den tidligere lægeerklæring. Hvor en lægeerklæring først kunne kræves fra fjerde sygedag, kan arbejdsgiveren nu forlange en mulighedserklæring ”når som helst”, hvilket vil sige ved såvel kortvarigt, gentagende og langvarigt sygefravær.

Du og din arbejdsgiver skal i fællesskab udfylde første del af mulighedserklæringen. Herefter skal anden del udfyldes af din læge med dennes lægefaglige vurdering af, hvad du og din arbejdsgiver er blevet enige om.

Det er din arbejdsgiver, der skal betale mulighedserklæringen.

Du kan finde mulighedserklæringen: her

Indkaldelse til samtale om mulighedserklæring 

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.

Ved samtalen skal der tages stilling til hvilke funktionsnedsættelser sygefraværet giver og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelsen

Arbejdspladsen har som hidtil ikke ret til en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet.

Friattest 

Ud over mulighedserklæringen har din arbejdsgiver mulighed for at få dokumentation for dit fravær gennem en såkaldt ”friattest”. Denne kan anvendes, hvis arbejdsgiveren har brug for en lægefaglig dokumentation for, at du er uarbejdsdygtig i relation til dit arbejde. En friattest kræver en skriftlig anmodning til lægen fra arbejdsgiver.

I modsætning til mulighedserklæringen kan friattesten kun anvendes ved aktuelt fravær.

Erklæringer til kommunen 

Søger du om sygedagpenge, får du et oplysningsskema tilsendt. Skemaet skal sendes retur inden otte dage, ellers risikerer du at miste retten til sygedagpenge.

Når du har været syg i tre uger, kan kommunen forlange lægeerklæringer fra din læge, speciallæge, hospitalet mv. Erklæringerne skal dels dokumentere din sygdom, dels hjælpe kommunen med at sikre, at du kan komme tilbage på arbejde.

Highschool attest

Egenbetaling på 500 kr. og opefter